Obsah

 

Zmluvy 2018

 

Dátum

zverejnenia

Názov a predmet

Otvoriť

dokument

Typ
16.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 3/2018 otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 2/2018 otvoriť dokument zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. 1/2018 otvoriť dokument zmluva
02.07.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie otvoriť dokument zmluva
02.07.2018 Dohoda č. 18/40/054/55 - Praxou k zamestnaniu otvoriť dokument dohoda
29.06.2018 Dohoda č. 18/40/52A/112 o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby otvoriť dokument dohoda
29.06.2018 Dohoda č. 18/40/50J/33 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti otvoriť dokument dohoda
28.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2018 č.:MK-1833/2018/1.1 otvoriť dokument zmluva
28.06.2018 Zmluva č. 128416 08U01 otvoriť dokument zmluva
27.06.2018 Zmluva o dielo č.1/2018 otvoriť dokument zmluva
21.06.2018 Zmluva o dielo č. 5/2018 otvoriť dokument zmluva
13.06.2018 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete otvoriť dokument zmluva
08.06.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb otvoriť dokument zmluva
05.06.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny otvoriť dokument dodatok
31.05.2018 Dodatok č.12-dopoistenie majetku-Studňa Bikač otvoriť dokument dodatok
09.05.2018 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - slovanet otvoriť dokument dodatok
09.05.2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Nižný Hrušov otvoriť dokument zmluva
03.05.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby otvoriť dokument zmluva
30.04.2018 Nájomná zmluva otvoriť dokument zmluva
27.04.2018 Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM otvoriť dokument dodatok
24.04.2018

Zmluva o poskytnutí FP na uáujmové vzdelávanie

detí a mládeže

otvoriť dokument zmluva
09.04.2018 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku otvoriť dokument dodatok
05.04.2018 Zmluva č. 38 037 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany otvoriť dokument zmluva
04.04.2018 Nájomná zmluva - stolný futbal otvoriť dokument zmluva
28.03.2018

Dodatok č.11- Poistná zmluva číslo : 11-49222

Dopoistenie majetku Zníženie EN budov Ocú a MŠ

otvoriť dokument Dodatok
28.03.2018 Dohoda č. 18/40/50J/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti otvoriť dokument dohoda
16.03.2018 Zmluva o praktickej výučbe otvoriť dokument zmluva
14.03.2018 Príloha č. 1 k Zmluve č. VMIO617201501 otvoriť dokument dodatok
14.03.2018 Zmluva o manažmente verejného obstarávania otvoriť dokument zmluva
05.03.2018 Kúpna zmluva č. 01/02/2018 - street workout prvky do parku Huštáčik otvoriť dokument zmluva
05.03.2018 Dodatok č. 4 k zmluve č. 28 011 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom otvoriť dokument dodatok
23.02.2018 Zmluva o budúcej zmluve  otvoriť dokument zmluva
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL volania otvoriť dokument dodatok
07.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Happy XL otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 4 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1 otvoriť dokument dodatok
02.02.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb otvoriť dokument zmluva
02.02.2018 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb otvoriť dokument zmluva
17.01.2018 Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve otvoriť dokument dodatok
08.01.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena otvoriť dokument zmluva
04.01.2018 Kúpna zmluva - potravinársky a priemyselný tovar otvoriť dokument zmluva
03.01.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1903/2017/D otvoriť dokument dohoda
03.01.2018 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 1275/2017/UZ otvoriť dokument zmluva