Obsah

Zvýšenie nájmu za pôdu.

     Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov oznamuje vlastníkom pôdy, že Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Nižný Hrušov na svojom zasadnutí odsúhlasilo zvýšenie nájmu za poľnohospodársku pôdu od 01.01.2016 na 45,00 Eur/ha /doterajší nájom bol 33,25 Eur/ha/. 

Stránka

  • 1

Predaj mlieka v mesiaci december 2015.

Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov oznamuje občanom, že v mesiaci december 2015 sa predaj mlieka uskutoční podľa nasledujúceho harmonogramu.

7. 12. 2015 Zobraziť viac

PD- výplata nájomného

Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, kotrí majú uzavretú nájomnú zmluvu, že výplata nájomného za rok 2015 bude prebiehať v dňoch 10.-11.12.2015 /štvrtok - piatok/ v kancelárii miestneho poľnohospodárskeho družstva.

7. 12. 2015

PD - oznam

Zvýšenie nájmu za pôdu.
Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov oznamuje vlastníkom pôdy, že Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Nižný Hrušov na svojom zasadnutí odsúhlasilo zvýšenie nájmu za poľnohospodársku pôdu od 01.01.2016 na 45,00 Eur/ha /doterajší nájom bol 33,25 Eur/ha/.

7. 12. 2015

Oznam PD

Pre viac info - klik na detail

21. 10. 2015 Zobraziť viac

Stránka

  • 1